Topwater Baits

DUO Realis FangPop 120DUO Realis FangPop 120120 mmDUO Realis KoshinmushiDUO Realis Koshinmushi30 mmDUO Realis PencilDUO Realis Pencil65 - 100 mm, 3 sizesDUO Realis Pencil PopperDUO Realis Pencil Popper110 - 148 mm, 2 sizesDUO Realis Popper 64DUO Realis Popper 6464 mmDUO Realis ShinmushiDUO Realis Shinmushi40 mmJackall PikuPiku 78Jackall PikuPiku 7878 mmJackall Riser Bait 004Jackall Riser Bait 00440 mmShimano World Pop Flash BoostShimano World Pop Flash Boost69 mm
Sorting, filters, parameters
DUO Realis FangPop 120 Fang Camo CCC3895DUO Realis FangPop 120 Fang Camo CCC3895

22.49 $

in stock 4 or more pcs

BUY
DUO Realis FangPop 120 Pouch Dog ANA3234DUO Realis FangPop 120 Pouch Dog ANA3234

22.49 $

in stock 3 pcs

BUY
DUO Realis FangPop 120 SW Astro Red Head A0A0220DUO Realis FangPop 120 SW Astro Red Head A0A0220

22.49 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis FangPop 120 SW Chart Head Sayori AQAZ033DUO Realis FangPop 120 SW Chart Head Sayori AQAZ033

22.49 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis FangPop 120 SW Sardine AHA0011DUO Realis FangPop 120 SW Sardine AHA0011

22.49 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis FangPop 120 SW Vivid Sardine RB GHA0183DUO Realis FangPop 120 SW Vivid Sardine RB GHA0183

22.49 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Koshinmushi Aburazemi CCC3204DUO Realis Koshinmushi Aburazemi CCC3204

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Koshinmushi Black Hornet CCC3400DUO Realis Koshinmushi Black Hornet CCC3400

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Koshinmushi Frogster Fly CCC3265DUO Realis Koshinmushi Frogster Fly CCC3265

16.19 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Koshinmushi Kinkame CCC3218DUO Realis Koshinmushi Kinkame CCC3218

16.19 $

temporarily sold out

Watch availability
DUO Realis Pencil 65 Ghost Minnow GEA3006DUO Realis Pencil 65 Ghost Minnow GEA3006

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Half Mirror Ayu DRA3050DUO Realis Pencil 65 Half Mirror Ayu DRA3050

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Komochi Wakasagi DSH3061DUO Realis Pencil 65 Komochi Wakasagi DSH3061

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Midnight Black II GHA3138DUO Realis Pencil 65 Midnight Black II GHA3138

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Midnight Gill DPA0068DUO Realis Pencil 65 Midnight Gill DPA0068

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Neo Pearl ACC3008DUO Realis Pencil 65 Neo Pearl ACC3008

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Neon Tiger ACC3113DUO Realis Pencil 65 Neon Tiger ACC3113

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Prism Gill ADA3058DUO Realis Pencil 65 Prism Gill ADA3058

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Prism Shad ADA3081DUO Realis Pencil 65 Prism Shad ADA3081

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 65 Prism Smelt ADA3093DUO Realis Pencil 65 Prism Smelt ADA3093

15.29 $

temporarily sold out

Watch availability
DUO Realis Pencil 85 Chart Gill Halo AJA3055DUO Realis Pencil 85 Chart Gill Halo AJA3055

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 85 Ghost Minnow GEA3006DUO Realis Pencil 85 Ghost Minnow GEA3006

16.19 $

temporarily sold out

Watch availability
DUO Realis Pencil 85 Half Mirror Ayu DRA3050DUO Realis Pencil 85 Half Mirror Ayu DRA3050

16.19 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 85 Mat Tiger ACC3059DUO Realis Pencil 85 Mat Tiger ACC3059

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 85 Neo Pearl ACC3008DUO Realis Pencil 85 Neo Pearl ACC3008

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 85 Prism Gill ADA3058DUO Realis Pencil 85 Prism Gill ADA3058

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 85 Prism Shad ADA3081DUO Realis Pencil 85 Prism Shad ADA3081

16.19 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil 100 Prism Gill ADA3058DUO Realis Pencil 100 Prism Gill ADA3058

17.09 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Ayu ANA0010DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Ayu ANA0010

21.56 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Clear Sayori GHN0134DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Clear Sayori GHN0134

21.56 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Okinawa Red Belly ADA0256DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Okinawa Red Belly ADA0256

21.56 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Pink Back II GHA0182DUO Rough Trail Pencil Popper 110 Pink Back II GHA0182

21.56 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Pencil Popper 148 Dragon Z ACC3151DUO Realis Pencil Popper 148 Dragon Z ACC3151

21.56 $

in stock 3 pcs

BUY
DUO Realis Pencil Popper 148 Rainbow Trout ND CCC3836DUO Realis Pencil Popper 148 Rainbow Trout ND CCC3836

21.56 $

in stock 4 or more pcs

BUY
DUO Realis Pencil Popper 148 SW Clear Sayori GHN0134DUO Realis Pencil Popper 148 SW Clear Sayori GHN0134

21.56 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Pencil Popper 148 SW Mullet ND ACC0804DUO Realis Pencil Popper 148 SW Mullet ND ACC0804

21.56 $

temporarily sold out

Watch availability
DUO Realis Popper 64 Astro Red Head AOA0220DUO Realis Popper 64 Astro Red Head AOA0220

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Chart Gill Halo AJA3055DUO Realis Popper 64 Chart Gill Halo AJA3055

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Funky Gill DM ADA3066DUO Realis Popper 64 Funky Gill DM ADA3066

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Ghost Gill CCC3158DUO Realis Popper 64 Ghost Gill CCC3158

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Half Mirror Ayu DRA3050DUO Realis Popper 64 Half Mirror Ayu DRA3050

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Ivory Halo AJO0091DUO Realis Popper 64 Ivory Halo AJO0091

15.29 $

temporarily sold out

Watch availability
DUO Realis Popper 64 Jewel Beetle CCC3177DUO Realis Popper 64 Jewel Beetle CCC3177

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Mat Tiger ACC3059DUO Realis Popper 64 Mat Tiger ACC3059

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Midnight Black II GHA3138DUO Realis Popper 64 Midnight Black II GHA3138

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Neo Pearl ACC3008DUO Realis Popper 64 Neo Pearl ACC3008

15.29 $

in stock 2 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Prism Gill ADA3058DUO Realis Popper 64 Prism Gill ADA3058

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Prism Smelt ADA3093DUO Realis Popper 64 Prism Smelt ADA3093

15.29 $

in stock 1 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 SW Funky Shrimp ACC0325DUO Realis Popper 64 SW Funky Shrimp ACC0325

15.29 $

in stock 3 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 SW Prawn CCC0343DUO Realis Popper 64 SW Prawn CCC0343

15.29 $

in stock 3 pcs

BUY
DUO Realis Popper 64 Triple Threat CBA0423DUO Realis Popper 64 Triple Threat CBA0423

15.29 $

in stock 4 or more pcs

BUY
DUO Realis Shinmushi Frogster Fly CCC3265DUO Realis Shinmushi Frogster Fly CCC3265

16.19 $

in stock 3 pcs

BUY